Data Mining (Veri Madenciliği)

Sosyal medya, e-mail ve diğer dijital yöntemler büyük veri problemini ortaya çıkardı. Milyarlarca veri havada uçuşurken, bunları analiz edecek veri madenciliği ve iş zekası uzmanlarının sayısı kısıtlı.Özellikle sosyal medya ve web analitiğinin ortaya çıkardığı büyük veriyi iyi analiz ederek ürünün üretim,fiyat,tutundurma ve dağıtım aşamalarında bu veriden maksimum şekilde faydalanan firmalar, rekabet avantajınıele geçirecek.

Veri madenciliği nedir?

Veri madenciliği, eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır. Bu da; kümeleme, veri özetleme, değişikliklerin analizi, sapmaların tespiti gibi belirli sayıda teknik yaklaşımları içerir.