Faal (Scrum) Gelişim Süreci

Geleneksel proje yönetimi (Waterfall) değiştirilemeyecek olan projenin başlangıcındaki tüm proje unsurlarının değişmez şartlarını ihtiva eder; ancak bununla birlikte bu, birçok dijital gelişim projesinin gerektirdiği esnekliği veya kıvraklığı sağlamaz.

Gelişim için Faal bir ortamın kullanılması bir projenin birçok parçaya ayrılmasına (Tekrarlamalar) ve müşteri onayı ve geri bildirimi için aşamalı olarak teslim edilmesini sağlar.

Gelişim süresi boyunca sürekli değişiklikler olur - belirli unsurlarla ilgili olarak müşteriler fikir değiştirirler veya yeni bilgilere dayalı olarak farklı bir yaklaşım gerekebileceği ortaya çıkar, bundan dolayı proje ekibi bu değişikliklere uyum sağlayabilmelidir.